Lid worden

Wilt u lid worden van MSK, de contributie bedraagt 75 euro per seizoen (jeugd betaalt slechts 60 euro per seizoen). Vul dit formulier in om lid te worden.

Senioren zijn leden van 18 jaar of ouder op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar. Jeugd & Junioren zijn leden die op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Als u elders al lid bent van een schaakclub, kunt u lid worden tegen een gereduceerd tarief.

Ons verenigingsjaar loopt qua activiteiten van eind augustus (als de scholen weer beginnen) tot het begin van de zomervakantie, ergens eind juni/begin juli. We starten het nieuwe schaakseizoen met de Algemene Leden Vergadering (ALV). Ieder lid krijgt hiervoor een uitnodiging. De vrijdag na de vergadering starten we onze interne competitie.

Het lidmaatschap loopt van 1 september tot 31 augustus. De contributiegelden voor het nieuwe seizoen dienen voor 1 oktober te zijn betaald. Dit kan op rekeningnummer NL 97 RABO 0157093204 ten name van de Muider Schaak Kring. Tot januari 2024 kunt u ook gebruik maken van de onderstaande QR code. Het bedrag kan desgewenst worden aangepast.
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar penningmeester@muiderschaakkring.nl

MSK is een vrijwilligersclub zonder winstoogmerk. Het grootste gedeelte van de contributie gaat naar de bonden KNSB, SGA & SGS en van het overige betalen we bijvoorbeeld de huur voor de Rijver, schaakmaterialen en lesmateriaal.