Lid worden

Wilt u lid worden van MSK, de contributie bedraagt 75 euro per seizoen (jeugd betaalt slechts 60 euro per seizoen).

Senioren zijn leden van 18 jaar of ouder op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar. Jeugd & Junioren zijn leden die op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Als u elders al lid bent van een schaakclub, kunt u lid worden tegen een gereduceerd tarief (neem contact op met onze penningmeester, penningmeester@muiderschaakkring.nl).

Vul dit formulier in om lid te worden.

Ons IBAN nummer is NL 97 RABO 0157093204.

MSK is een vrijwilligersclub zonder winstoogmerk. Het grootste gedeelte van de contributie gaat naar de bonden KNSB & SGA en van het overige betalen we bijvoorbeeld de huur voor de Rijver, schaakmaterialen en lesmateriaal.