Vacatures bij MSK

Er is bij MSK behoefte aan uitbreiding van de pool van  vrijwilligers door groei in leden en activiteiten. Mensen die incidenteel of structureel willen meehelpen met de schaakclub, met kleine of iets grotere klussen. Nu wordt er al best veel gedaan door niet veel mensen. Door de hoeveelheid werk te spreiden, wordt er (nog) meer mogelijk voor de leden van MSK: zowel voor de jeugd als voor de senioren. Interesse: neem contact op met Lode Broekman bij de clubavond of via mail: voorzitter@muiderschaakkring.nl . Iemand anders uit het bestuur kan hiervoor natuurlijk ook worden benaderd.

Vacatures

Secretaris. Vanaf komend seizoen is er een vacature voor de rol van secretaris. Geen tijdrovende klus. Contacten met de diverse bonden (niet wedstrijd gerelateerd), inkomende post (indien niet online en verzonden aan het adres van de secretaris). Ledenadministratie is een gecombineerde taak met de jeugdcoördinator .

Opleidingscoördinator. Dit klinkt ingewikkeld, maar het gaat er om dat de club graag les geeft aan jeugd én aan senioren, dat er docenten zijn maar ook dat er iemand is die e.e.a. coördineert. Een opleidingscoördinator is verantwoordelijk voor het organiseren (niet: het ontwikkelen) van trainingen en trainingsprogramma’s en zorgt ervoor dat deze goed verlopen.  De coördinator werkt met een team van trainers en stelt de schema’s op, zorgt ervoor dat alles goed is voorbereid en houdt potentiële deelnemers op de hoogte. Dus: wanneer zijn de lessen (rekening houdend met competitiewedstrijden), wie geeft de les, wat wordt het lesschema, enzovoorts. Je hoeft hier geen uitgebreide schaakkennis voor te hebben, het is meer een regeltaak plus afstemming met de betrokkenen.

Jeugdbegeleider wedstrijdavonden (variabel). Dit is iemand die op wedstrijdavonden een oogje in het zeil houdt, klaar staat voor de jeugd én voor de jeugdleider. Ook hier is schaakkennis niet vereist (maar soms wel handig).

Wedstrijdleider Senioren intern (variabel) Op de wedstrijddag worden de wedstrijden ingedeeld, op basis van aanwezigheid, met behulp van een computerprogramma Sevilla. Dit is redelijk eenvoudig en kan worden ondersteund door Lode en Jarno. Ook is het een taak van de wedstrijdleider intern om de MSK Cup in goede banen te leiden: wie doet er mee, wie speelt tegen wie?

— Verder is de huidige constructie met een gecombineerde rol als Jeugdleider en Voorzitter niet optimaal qua werkdruk maar ook niet vanuit een bestuursoptiek. Als er belangstelling is voor een van deze rollen, dan kan er altijd over gesproken worden. —