Vriend van MSK

Word Vriend van MSK
Naast een regulier lidmaatschap is het voor gastspelers en/of bedrijven die een bedrag willen sponsoren mogelijk om een vrijwillige bijdrage te doen (minimaal 10 euro, ons IBAN nummer is NL 97 RABO 0157093204). Met donaties van de Vrienden van MSK kunnen er bijvoorbeeld trainingen voor leden worden bekostigd of een simultaansessie worden georganiseerd. Bedrijven die een bedrag sponsoren krijgen alle aandacht in onze reguliere media. Interesse om een vrijwillige bijdrage te doen (als gastspeler of als sponsor): meld je aan als Vriend van MSK en neem contact op met Lode Broekman, voorzitter@muiderschaakkring.nl . Desgewenst kan de donatie (zonder bedragen te noemen) worden vermeld in onze nieuwsbrief.