MSK Jubileum – 1955, deel 3 van 3

In het jaar dat Bobby Fischer lid werd van de Manhattan Chess Club, werd op 10 november 1955 de Muider Schaak Kring (MSK) opgericht. De clubnaam is een bewerking op de term ‘Muiderkring’, een netwerk rondom P.C. Hooft waarvan de bijeenkomsten in het Muiderslot werden gehouden. De belangrijkste schaakgebeurtenissen van 1955 zijn in deze video samengevat:
65 jaar jong is onze schaakclub. Dank aan allen die in die 65 jaren het halen van deze mijlpaal mogelijk hebben gemaakt.
65 jaar jong, een felicitatie waard aan alle leden, oud-leden, ouders van jeugdleden en andere betrokkenen. Het zijn bijzondere tijden waarin dit jubileum plaatsvindt, waardoor we er nu minder aandacht aan kunnen besteden maar dat halen we in zodra dit wel weer mogelijk is. We hebben nog even de tijd, we zijn immers nog een heel jaar jubilaris. Ideeën voor bijzondere schaakactiviteiten in het kader van dit jubileum zijn er genoeg.
Online activiteiten waar onze (oud-) leden gebruik van kunnen maken, daarmee blijft MSK voorlopig actief. Daarnaast zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Immers, schaken verbindt.
MSK verbindt, jong en ‘oud’, zowel online en offline.
MSK: al 65 jaar actief op 64 velden.