In memoriam – Tom van Zon (1945 – 2016)

Afgelopen vrijdag 7 oktober is Tom van Zon overleden. In Tom verliezen wij één van onze trouwste leden. Iedere vrijdagavond was Tom in “De Rijver” te vinden voor een pot schaak tegen één van zijn clubgenoten. Ook geen externe competitieavond werd overgeslagen. Jarenlang heeft hij als bestuurslid de interne competitie geleid en het beleid van MSK mede vormgegeven.

Wij zullen hem missen. Zijn inzet voor de club, zijn kritische noot in de jaarvergaderingen, zijn aanwezigheid maar bovenal zijn persoon. Op de schaakavond op de dag van zijn overlijden hebben we Tom herdacht met 1 minuut stilte en hem via de woorden van onze voorzitter een “zachte landing” gewenst. Wij wensen zijn zoon Tim, ons oud clubgenoot, en andere familie en vrienden veel sterkte toe voor de komende tijd.

Hildo van den Berg