Verslag MSK 1 – Caïssa 7

Voor de wedstrijd werd bekend dat het eerste 8-tal van MSK veilig was daar Almere 5 verloren had. Zelfs bij een 0-8 nederlaag zou MSK zich handhaven gezien het onderlinge resultaat. De heren lieten het echter niet zover komen! Marc had op bord 6 vooruit gespeeld en had verloren. Norman op bord 3 had al verloren voordat het eerste bakkie koffie achter de kiezen was. Hij gaf een stuk weg. Op bord 8 had Hildo een stuk geofferd (of verloren?) op f7. Hij had geen compensatie en gaf rond 21.45 uur op. Op bord 7 kreeg Wim de Grand Prix aanval van het Siciliaans tegen zich. In het middenspel leek hij zeker niet minder te staan maar hij snoepte een vergiftigde pion zoals hij later zei. Ook André moest opgeven na een tijdlang een Slavische structuur te hebben verdedigd. Toon moest op het laatst invallen en speelde een keurige witte pot tegen een Caro-Kann op bord 4. Hij werd langzaam maar zeker in de verdrukking geduwd en verloor eveneens. Op bord 2 speelde Ibrahim tegen een soort van Konings-Indiër. Lange tijd bleven er zestien pionnen op het bord. De zwarte dame drong op een gegeven moment de witte stelling binnen en nadat Ibrahim verkeerd terugsloeg, verloor hij een stuk. Ook hij ging naar huis met een nul. Op bord 1 speelde Hans tegen een tegenstander met een rating van 1984 volgens de laatste lijst. Hans kon zich voorbereiden omdat hij ondergetekende had gevraagd of deze mij bekend was. In mijn database bleek dat ik in 2010 had verloren en dat toen 1. f4 werd gespeeld. Hans speelde het From’s gambiet en kreeg prachtig spel. Wit werd eigenlijk gewoon weggespeeld. Nadat Hans een kwaliteit had gewonnen en remise aanbood, nam zijn tegenstander dit graag aan. Een partij om eens rustig te analyseren. Zo werd het dus 0,5 – 7,5 en dus lang geen 0 – 8.

Ben – d.d. 7.4.2017