Top Tien in Nederland qua ledengroei

Jaarlijks publiceert de Schaakbond een overzicht van de Nederlandse schaakclubs met het meeste aantal leden en de clubs met de meeste groei. De winnaar van dat klassement ontvangt de Verenigingsprijs. In dat overzicht staat onze club, de Muider Schaak Kring, op een 6e plaats. Clubs uit grote en middelgrote gemeenten omringen ons in de lijst. Trots is een understatement. 

Deze plek danken we aan het stabiel blijven van het aantal Seniorenleden, de groei bij Junioren (doorstroom meerdere jeugdleden) en vooral de aanwas bij Jeugd (Muiden!). Kwantitatief gaat het goed en met later dit schooljaar de deelnames aan de NK Schoolschaken voor 2 teams met talentvolle MSK jeugdleden gaat het kwalitatief ook niet verkeerd. Promotie voor het SGS Zestal naar een hogere klasse is al zeker, het achttal kan degradatie op eigen kracht voorkomen.

De uitdagingen zitten vooral in:

  • het managen van de groei (de club voor iedereen ‘open’ houden)
  • het verbeteren van het opleidingstraject (hiervoor komt er een Coordinator Opleidingen)
  • uitbreiding schoolschaak-lesaanbod in Muiden en Muiderberg (na de zomer)
  • meer leden uit Muiden betrekken bij de clubavond op vrijdag
  • meer betrekken van ouders bij de begeleiding van externe jeugdteams

Op naar nog bijna twee maanden met allerlei bijzondere activiteiten binnen en buiten de club.