ALV 2022

Vrijdagavond 26 augustus 2022 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarmee het nieuwe seizoen traditioneel wordt begonnen. Om 20u starten we. In dit bericht wordt de documentatie gedeeld.

uitnodiging_ALV-2022

Notulen jaarvergadering 2021

2022_2023 begroting

2021-2022 balans